Mestská polícia Trenčín riešila v minulom týždni 441 udalostí. Vyberáme aspoň niektoré z nich.

V utorok 2. marca 2021 o 2:08 h vykonávala hliadka mestskej polície kontrolnú činnosť na Sihoti. V uvedenom čase spozorovala na kruhovom objazde na Opatovskej ulici prichádzajúce vozidlo. Jeho vodič, keď zbadal vozidlo mestskej polície, okamžite zastavil v protismere pri smetných nádobách a zhasol svetlá. V aute boli dve osoby, neskôr sa vozidlo pohlo ďalej. Hliadka privolala pohotovostnú motorizovanú jednotku Policajného zboru SR, ktorá auto počas jazdy na ul. Pred poľom zastavila. Dve osoby sa z auta snažili utiecť, no nepodarilo sa im to. Po stotožnení vodičky hliadka štátnej polície zistila, že má zadržané vodičské oprávnenie za vedenie vozidla pod vplyvom omamných a psychotropných látok. Počas zákroku vykonávala mestská polícia asistenciu.

V ten istý deň o 9:54 h oznámil prostredníctvom bezplatnej linky 159 pracovník zo stavby na Žilinskej ulici, že neznáma osoba im na plochu staveniska umiestnila nebezpečný azbestový odpad. Vyslaná hliadka mestskej polície zistila, že ide o väčšie množstvo azbestových profilov, pravdepodobne z vetracej šachty panelového domu. Fotograficky túto situáciu zdokumentovala a na miesto privolala štátnu políciu, ktorá si vec prevzala k realizácii ako podozrenie zo spáchania trestného činu na úseku odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch. Mestská polícia upozorňuje na dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa nakladania s nebezpečným odpadom, ktorého demontáž a odvoz na skládku nebezpečného odpadu môže vykonávať iba subjekt s odbornou spôsobilosťou alebo firma, ktorá je držiteľom oprávnenia na odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest. Takéto oprávnenie vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR.

Do budovy mestskej polície na Hviezdovej ulici sa v sobotu 6. marca 2021 o 15:10 h prišla obyvateľka mesta, ktorá si všimla, že na Mierovom námestí na predajni textilu sú pootvorené dvere a prasknuté sklo. Vyslaná hliadka túto skutočnosť potvrdila. Kontaktovali vedúcu predajne, ktorá sa o 17:10 h dostavila na miesto, prevádzku si skontrolovala a uviedla, že nič nechýba a ani nič nie je poškodené. Hliadke poďakovala a prevádzku si uzavrela.       

V minulom týždni skontrolovali mestskí policajti 101 osôb, ktoré upozornili na povinnosť prekrytia dýchacích ciest. Z nich 33 museli v priestupkovom konaní zaplatiť pokutu. Za účelom dodržiavania zákazu vychádzania skontrolovali 134 ľudí, z nich až 32 osôb sa nepreukázalo platnou výnimkou.

Zdroj: trencin.sk