Minulý týždeň riešila Mestská polícia Trenčín 472 udalostí. Okrem iného i vytekajúci olej z auta, nepovolenú skládku odpadu a aj fyzické napadnutie v centre mesta.

V utorok 27. apríla 2021 o 12:40 h prijala stála služba oznámenie o vozidle odstavenom na parkovisku pri krytej plavárni. Z auta mal vytekať olej, následkom čoho došlo k znečisteniu niekoľkých parkovacích miest. Vyslaná hliadka potvrdila oznámené skutočnosti a vyhotovila fotodokumentáciu. Následným šetrením a lustráciou zistila držiteľa vozidla. Ten zabezpečil jeho odvoz do servisu. Znečistené plochy boli zasypané absorpčným materiálom. Za znečistenie verejného priestranstva uložila mestská polícia majiteľovi auta pokutu.

Stála služba prijala v piatok 30. apríla 2021 o 8:25 h oznámenie, že na Hviezdoslavovej ulici niekto vyložil, mimo času stanoveného vo VZN o odpadoch, starú sedačku. Tým vytvoril nepovolenú skládku odpadu. Kamerový systém mestskej polície ukázal, že sedačku tam priniesli štyria mladíci z priestorov Farskej ulice. Šetrením sa zistilo, že tam mali prenajaté priestory. Zodpovedná osoba prisľúbila odstránenie nepovolenej skládky a odvezenie sedačky do zberného dvora. Za porušenie VZN o odpadoch musela zaplatiť blokovú pokutu.

V nedeľu 2. mája 2021 o 19:10 h prišiel osobne do budovy Mestskej polície Trenčín na Hviezdovej ulici muž, ktorý stálej službe oznámil, že na Mierovom námestí ho niekto fyzicky napadol úderom do tváre. Incident zaznamenal aj kamerový systém. Vyslaná hliadka stotožnila muža, ktorý mal poškodeného napadnúť. Poškodený sa sťažoval na bolesti hlavy. V nemocnici absolvoval podrobnejšie vyšetrenie bez následnej hospitalizácie. Vec zostáva v riešený ako podozrenie zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.