Počas minulého týždňa riešila Mestská polícia Trenčín 422 udalostí. Vyberáme niektoré z nich.

V pondelok 12. apríla 2021 o 19:04 h prijala stála služba oznámenie, že v podchode na Hasičskej ulici leží muž. Vyslaná hliadka ho našla ležať vo výklenku podchodu. Šlo o  „bezdomovca“ poľskej národnosti. Nebol zranený a nepotreboval lekárske ošetrenie. Po napomenutí z miesta dobrovoľne odišiel.

Kamerový systém mestskej polície v piatok 16. apríla 2021 o 16:53 h zaznamenal 7 mladých osôb na Mierovom námestí pred budovou bývalej sporiteľne ako požívajú alkohol na verejnosti. Vyslaná hliadka vykonala u troch z nich kontrolu na prítomnosť alkoholu v dychu s pozitívnym výsledkom. Následne odoslala oznámenie o porušení zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na príslušné obecné úrady.

V nedeľu 18. apríla 2021 o 00:06 h nahlásil obyvateľ mesta prostredníctvom bezplatnej linky 159 rušenie nočného kľudu v byte na Bavlnárskej ulici skupinkou mládeže. Vyslaná hliadka po príchode na miesto počula z bytu hlasnú vravu a reprodukovanú hudbu. Po zazvonení otvoril dvere bytu jeho vlastník, ktorý hliadke povedal, že kolauduje byt a neuvedomil si, koľko je hodín. Prisľúbil, že už bude v byte ticho. Priestupok mestskí policajti doriešili v zmysle zákona. 

Aj v uplynulom týždni pokračovali hliadky mestskej polície v kontrole dodržiavania opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a nariadení Vlády SR. Za porušenie povinnosti prekrytia dýchacích ciest napomenuli 5 osôb. Z 59 ľudí, ktorých kontrolovali za účelom dodržiavania zákazu vychádzania, sa nepreukázalo platnou výnimkou osem. Z nich 6 osôb doriešili napomenutím a v dvoch prípadoch priestupky doriešili pokutou.

 

 

Zdroj: trencin.sk