V území medzi miestnymi časťami Biskupice a Nozdrkovce bude počas najbližších dvoch mesiacov stavebný ruch. Mesto tu za takmer 47 500 eur vybuduje druhú časť nozdrkovského chodníka.

Cesta III. triedy v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja končí v Nozdrkovciach, je obojsmerná, dvojpruhová, pôvodne bez priľahlých chodníkov. Nový chodník povedie pozdĺž cesty až po prvú križovatku v Nozdrkovciach. Zároveň bude plynulým pokračovaním 1. časti chodníka, ktorú mesto vybudovalo koncom roka 2018. Tamojšia autobusová zastávka je tvorená autobusovou nikou a označníkom. V rámci výstavby chodníka získa zastávka nový prístrešok.  

Vysúťaženým zhotoviteľom je spoločnosť COLAS Slovakia. Mesto jej v pondelok 26. apríla 2021 odovzdalo stavbu

Zdroj a foto: trencin.sk