Trenčín: Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Trenčín odsúhlasila väčšina poslancov mestského zastupiteľstva v stredu 7. apríla 2021. Ide o definíciu regulatívov pre rozvoj centra Trenčína a tiež o zmenu trasovania cesty I/61.

Tá dnes vedie po Bratislavskej, ale najmä Hasičskej a Štefánikovej ulici a patrí na Slovensku k najvyťaženejším. Denne po nej prejde 37 800 áut a ich počet sa zvyšuje. „V roku 2013 to bolo „len“ okolo 34 500. Ten nárast je hmatateľný s každým rokom. Ak s tým nič nespravíme, dostaneme sa ku kolapsu,“ zdôrazňuje hlavný architekt mesta Martin Beďatš.

Viac informácií sa dozviete z prezentácie hlavného architekta mesta Trenčín Martina Beďatša:

Podľa všetkých faktov a dát, ktoré vyplynuli z viacerých dopravných prieskumov aj počas prípravy Plánu udržateľnej mobility sa po všetkých stránkach najefektívnejšie ukazuje preloženie cesty I/61 z ulíc Hasičská a Štefánikova k železničnej trati. Zo spomínaných ulíc sa tak bude môcť stať mestský bulvár s BUS pruhmi, cyklopruhmi a priestorom pre peších so zeleňou. Na brehu Váhu zároveň vznikne priestor na výstavbu bytov i verejných budov s vegetačnými strechami a terasami, mobiliárom, ihriskami.

Samozrejme, v Trenčíne sú aj kritici takéhoto dopravného riešenia. Uprednostňujú juhovýchodný obchvat. „S ním sa ale v budúcnosti počíta, no nateraz má slabú efektivitu a navyše, tak, ako je navrhnutý, vedie ochranným pásmom muničných skladov. Jeho trasu budeme musieť pri najbližšej zmene územného plánu upraviť, a to ešte zvýši náročnosť stavby,“ zdôraznil M. Beďatš. „Platí, že keby aj teraz juhovýchodný obchvat postavili, odľahčil by centrum len o 20 % áut.“

Zmena územného plánu, ktorá sa týka centra mesta a súvisí s jeho ďalším rozvojom, je vyvrcholením desaťročnej práce v medzinárodne akceptovanom a ocenenom projekte Trenčín SiTY. Ide o územie od štatistického úradu po ZUŠ K. Pádivého a na druhej strane Váhu od novej železnice po ulicu Ľ. Stárka, vrátane areálu Old Heroldu.

Primátor Richard Rybníček vníma deň, kedy boli zmeny v územnom pláne schválené za historický pre naše mesto. „Vôbec nejde len o prekládku cesty, ale o riešenie kompletného urbanizmu centra Trenčína. Čo sa týka preložky cesty I/61, sú vyčlenené finančné prostriedky z operačného programu Integrovaná doprava na štúdiu uskutočniteľnosti. Tá nastaví finančné náklady. Hotová by mala byť v polovici roka 2022. Nasledovať bude projektová dokumentácia. My máme teraz 5 až 6 rokov na prípravu začiatku stavby. Ak všetko pôjde dobre, podľa môjho názoru by sa mohla začať realizácia preložky v roku 2027 s dokončením v roku 2029,“ informuje primátor a dodáva: „Súťaž na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu starého cestného mosta, ktorý s tým súvisí, je tesne pred ukončením. Už sme sa začali viac rozprávať s vedením Železníc SR aj o rekonštrukcii železničnej stanice, aj tam sme už o krok bližšie. Neriešime len dopravu, ale celé územie po modernizácii železnice, ktorá nám tu nechala voľné plochy v centre mesta po oboch stranách rieky.“

Najväčším plusom tohto riešenia je, že centrum Trenčína dostane nový impulz. „Každé mesto funguje, keď v ňom bývajú ľudia, tu v centre nebýva takmer nikto. Nie je tu nič z toho, čo je potrebné k tomu, aby tu ľudia žili. Tá zadefinovaná možná výstavba je štartovací moment pre celé historické centrum Trenčína. To je asi najdôležitejší moment našej práce,“ konštatuje Dušan Šimun z Útvaru územného plánovania MsÚ Trenčín, ktorý je autorom urbanistickej štúdie riešeného územia.

Preložená cesta, ktorá má ísť tesne popri železnici, zaberie kúsok parku, ten sa dá však rozšíriť do Štefánikovej ulice. Tú bude možné zúžiť len na dva pruhy. „Celková rozloha parku je asi 46 500 m2, tá sa po vybudovaní cesty jeho krajom popri železnici a rozšírení parku do Štefáničky zmenší o 450 m2. No zelene bude spolu o 1000 m2 viac, lebo tam bude izolačná zeleň medzi cestou a železnicou. Navyše, územný plán počíta v centre mesta s ďalšími menšími parčíkmi,“ zdôrazňuje hlavný architekt M. Beďatš.

To, čo poslanci schválili, je 10 ročná poctivá a participatívna práca. Ďakujem všetkým, ktorí sa na nej podieľali. Naozaj si myslím, že toto je historický deň pre naše mesto, pre naše deti a budúce generácie. Trenčín bude práve pre toto jedným z najlepších miest na život,“ zdôraznil po rokovaní mestského parlamentu R. Rybníček.

Zdroj:trencin.sk