Mesto Trenčín v nasledujúcich dňoch bude oslovovať domových dôverníkov o spoluprácu pri distribúcii košov a vreciek na bioodpad.
Prvé informačné letáky by si mali obyvatelia nájsť vo svojich schránkach v druhej polovici novembra.
Potom bude nasledovať distribuovanie špeciálnych 10-litrovych košov s 25ks vreciek v rolke. Všetky domácnosti ich dostanú bezplatne.
Novú povinnosť zaviesť zber kuchynského bioodpadu nám ukladá zákon o odpadoch od 1. januára 2021.

Čo vyhodiť do špeciálneho koša?
Do špeciálneho koša môžete vyhodiť ovocie, zeleninu, zostatok z konzumácie jedál, kvety, potraviny po záruke bez obalov, filtre s kávovarov a kávu.

Čo do špeciálneho koša určite nepatri?
Hocijaké potraviny v obale, igelitová taška ci igelitový sáčok, potraviny ako jogurt alebo syr po záruke treba zbaviť obalu a bez obalu dať do bioodpadu.
Kam vyhodiť plne vrecko?
Bioodpad s plným vreckom patri do hnedého kontajnera, ktoré nájdeme na stojiskách pri komunálnom odpade. 
Hnedé nádoby na bioodpad  budú mat objem 120 l, 240 l alebo 660 litrov.
Na začiatok budú bio nádoby vyvážane raz týždenne. Kontajnery na bioodpad
budú postupne doplnené.
Pravidelne vývozy sa nastavia podľa toho, čo ukáže prax.