Na starom železničnom moste prebiehali práce, odstraňovalo sa staré koľajisko, upravoval sa povrch. Práce končia a časť mosta (staré koľajisko) sa otvára pre cyklistov. Denne po tomto moste prejde približne 3000 chodcov a cyklistov.