TRENČÍN. Na základe veľkého záujmu o vakcináciu proti ochoreniu COVID-19, Fakultná nemocnica Trenčín v spolupráci s mestom Trenčín, pripravujú plošnú vakcináciu občanov trenčianskeho kraja nad 75 rokov.

Nemocnica spresňuje, že prvé kolo plošnej vakcinácie prebehne v sobotu 6.2.2021, v čase od 7:30 do 19:30, v priestoroch Mestskej športovej haly na Mládežníckej ulici 1 v Trenčíne. Plánujú zaočkovať 1 500 osôb. Pre plynulý priebeh vakcinácie je pripravených 11 očkovacích tímov a tím anestéziológov.

“Na plošnú vakcináciu sa môžu objednať osoby elektronicky prostredníctvom portálu www.korona.gov.sk. – je potrebné zvoliť si ako preferované miesto pre vykonanie očkovania: Trenčín – Vakcína Trenčín športová hala (1) , (2), alebo (3).
Zaregistrovať sa môžu aj osoby podľa prioritizácie určenej MZ SR a teda, zdravotnícki pracovníci, študenti zdravotníckych lekárskych a nelekárskych odborov, zamestnanci DSS, zamestnanci odberových miest, terénni sociálni pracovníci. Pri očkovaní budeme vyžadovať potvrdenie od zamestnávateľa,” vysvetľuje nemocnica.

Potrebné informácie

  • na vakcináciu je potrebné dostaviť sa v určenú hodinu, ktorá bude občanovi objednanému cez korona.gov.sk oznámená prostredníctvom SMS, náhradníkom telefonicky. Najvhodnejšie je prísť v tričku s krátkym rukávom, pre jednoduchšie zaočkovanie.
  • pacienti užívajúci warfarín musia mať vyšetrené INR
  • pre uľahčenie administratívnych prác, si prosím so sebou prineste vyplnený Anamnestický dotazník a Informovaný súhlas pacienta, ktorý si môžete vytlačiť

Nahlasovanie náhradníkov

Neobsadené miesta zaplní nemocnica náhradníkmi, ktorých zoznam postupne vytvára. Mail na nahlasovanie náhradníkov je: ockovanie@fntn.sk. Od náhradníkov, teda osôb so závažnou chorobou, sa bude vyžadovať krátka (posledná) lekárska správa.

Fotografie: Peter Čačko PHOTOGRAPHY
informácie prebraté z partnerského portálu impulz.press