Trenčín: Zdravotníci trenčianskej fakultnej nemocnica sú po 4 týždňoch pripravení podať druhú vakcínu všetkým 1 550 ľuďom, ktorí boli očkovaní presne 6. februára 2021 v Mestskej športovej hale na Sihoti. Ich preočkovanie sa teda udeje v sobotu 6. marca od 7:30 do 19:30 h.

Ide o seniorov nad 75 rokov, ktorí boli o dátume, čase  a mieste preočkovania informovaní formou SMS správy. Nie je teda potrebné sa nanovo prihlasovať.

Je však dôležité mať aj tentokrát so sebou vyplnený anamnestický dotazník a informovaný súhlas pacienta. Nájdete ich na webstránke FN Trenčín alebo aj tu:

Anamnestický dotazník

Informovaný súhlas

Upozorňujeme, že nikto iný, okrem tých, ktorých sa týka preočkovanie, vakcínu v tento deň (6.3.2021) v športovej hale nedostane. Ďakujeme za rešpektovanie tejto skutočnosti

Zdroj: trencin.sk