Čakanie na odberných miestach je približne 5 až 15 minút.

Odberné miesta otestujú cca 40 ľudí za hodinu.

Obyvatelia sú milí a trpezliví.

Buďme trpezliví a ohľaduplní.

Zdroj: trencin.sk