TRENČIANSKA TEPLÁ: 7.12.2020 sa konalo v priestoroch Obecného úradu Trenčianska Teplá (ďalej OcÚ) stretnutie – oceňovanie členov Folklórneho súboru Teplanka, pri príležitosti okrúhleho jubilea tohto súboru. Stretnutia sa zúčastnilo podľa našich informácií a svedkov približne 20 ľudí, vrátane starostky obce Slavomíry Propperovej a prednostky OcÚ Zuzany Janišovej. Účastníci boli prevažne seniori. O niekoľko dní sa minimálne u jednej účastníčky prejavili vážne prejavy spomínaného ochorenia. Poškodená si nateraz praje ostať v anonymite.

Ako nám potvrdila poslankyňa Obecného zastupiteľstva obce Trenčianska Teplá Eva Mydlová, akciu mal organizovať OcÚ Trenčianska Teplá. „Obrátili sa na mňa s dôverou a rozhorčením susedia, ktorí zisťovali ako je možné, že OcÚ niečo také organizoval, v čase striktných opatrení a chceli na toto konanie verejne upozorniť,“ uviedla poslankyňa Eva Mydlová.

Pozitivita poškodenej sa prejavila až tak, že následne infikovala aj ťažko chorého manžela a minimálne svoju dcéru. Vzhľadom na ťažký priebeh ochorenia bola pre manželský pár následne nutná hospitalizácia, po prevoze rýchlou zdravotnou pomocou. Rodina, ktorá pravidelne podstupovala testovania, si nevie predstaviť iné miesto infikovania sa ako práve nepovolené stretnutie na obecnom úrade.

Na základe uvedených závažných informácií sme oslovili vedenie obce a OcÚ Trenčianska Teplá, aby sa vyjadrili k nepovolenému organizovaniu zhromaždenia viac ako šiestich osôb v priestoroch obecnej budovy a oslovili sme aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, či evidujú výnimku, resp. povolenie takýto typ zhromaždenia zorganizovať. Zaujímalo nás tiež, ako boli zabezpečené hygienické protiepidemiologické opatrenia, keď poškodená rodina vraví o zábave bez rúšok a spoločnom fotografovaní.

Prednostka OcÚ Zuzana Janišová vraví, že vyjadrovanie a stanoviská smerom k médiám sú v kompetencii starostky. Starostka Slavomíra Propperová však zatiaľ na naše otázky nereagovala. Akonáhle stanovisko obdržíme, bude do článku doplnené.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne v predmetnej veci už koná. „Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne nedisponoval informáciou o konaní uvedenej akcie ani neudelil na predmetnú akciu výnimku. RÚVZ Trenčín eviduje potvrdené prípady ochorenia Covid-19 u účastníkov predmetnej akcie a ich rodinných príslušníkov, vykonáva epidemiologické šetrenie a dohľadávanie kontaktov pozitívne testovaných osôb,“ uviedla Miroslava Pavlíková, vedúca Oddelenia hygieny detí a mládeže, poverená vedením Oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu.

Informácie poskytla redakcia Impulz.press