MsÚ Trenčín
MsÚ Trenčín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne neruší vyhlášku o zákaze prevádzky škôl od 8. marca 2021. Okres Trenčín sa aj naďalej nachádza v štvrtom stupni varovania covid automatu a situácia so šírením ochorenia je ešte stále vážna.

Ako informovala 10. marca 2021 Mestský krízový štáb v Trenčíne riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Ľudmila Bučková, zákaz prevádzky škôl a školských zariadení bude platný aj v nasledujúcom týždni od pondelka 15. marca 2021.

„Chorobnosť v meste je stále vysoká. Je tu síce náznak mierneho poklesu, ale určite si ešte nemôžeme dovoliť otvárať školy. Bol by to z našej strany zlý krok. Ešte nie je čas na zvýšenie mobility. Kým nebude výrazný pokles a Trenčín sa nedostane do bordovej farby, určite by mali byť školy zatvorené. Určite bude opäť nespokojnosť rodičov, ale verím, že to neskôr pochopia. Ide o zdravie detí, učiteľov, ich samých ako rodičov a v neposlednom rade starých rodičov. Prevláda tu britská mutácia vírusu, ktorá je oveľa infekčnejšia. To musíme mať stále na pamäti,“  uviedla Ľ. Bučková.

Vyhláška RÚVZ Trenčín zakazuje v okrese Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou

  • všetkým zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, prezenčnou výučbou prevádzkovať materské školy, základné školy, špeciálne základné školy, stredné školy, zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, základné umelecké školy, zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

Zákaz sa nevzťahuje

  • na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti zdravotníckych pracovníkov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov spadajúcich pod systém základných záchranných zložiek (integrovaný záchranný systém) a bezpečnostných zložiek a zároveň sa nevzťahuje na školské zariadenia poskytujúce individuálne výchovné poradenstvo a prevenciu v zmysle § 112 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonoch.

V Trenčíne poskytuje takúto starostlivosť o deti MŠ Legionárska a školský klub detí ZŠ Dlhé Hony.

Prosíme rodičov detí, ktoré ešte v tomto čase nemôžu ísť do škôlok a škôl o trpezlivosť a všetkých nás o pokračovanie v zodpovednom dodržiavaní nastavených pravidiel, aby sme si čím skôr mohli vydýchnuť a aby sa život mohol vrátiť aspoň čiastočne do normálu. Držme si palce!

Zdroj: trencin.sk