Trenčín: Množstvo chorých sa okolo každého z nás rapídne zvyšuje a nemocnici v Trenčíne dochádzajú kapacity a zdravotníkom sily.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne preto sprísnil opatrenia nad rámec celoplošného Lockdownu nasledovne:

Od soboty 19. decembra sa zakazuje:
a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podávanie pokrmov a/alebo nápojov
v priestoroch zariadení verejného stravovania,
b) predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou,
c) organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení,
športových podujatí v interiéri aj exteriéri,
d) realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,
e) výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí.

Zákaz sa nevzťahuje na:
a) športové podujatia registrovaných klubov za podmienok určených vydanou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.
b) outdoorové aktivity v jednom okamihu v počte do 6 osôb,
c) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a/alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
d) pohrebný obrad a bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom
online vysielania,
e) rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.

Zdroj: trencin.sk