Počas minulého týždňa riešila Mestská polícia Trenčín 308 udalostí. Vyberáme niektoré z nich.

V pondelok 18. januára 2021 o 13:24 h nahlásila obyvateľka mesta prostredníctvom bezplatnej linky 159, že na Opatovskej ulici vyhodil vodič z osobného motorového vozidla ku kontajnerom štyri vrecia s odpadom a z miesta odišiel. Oznamovateľka poskytla aj EČV vozidla. Vyslaná hliadka zistila, že v kontajneroch na komunálny odpad sa nachádzali tri vrecia modrej farby. Následným šetrením sa podarilo zistiť muža, ktorý vyložil vrecia s odpadom v rozpore s platným VZN, nakoľko odpad vo vreciach nepatril do komunálneho odpadu. Za porušenie VZN mu mestský policajti uložili blokovú pokutu a vrecia musel odstrániť.

V sobotu 23. januára 2020 o 22:17 h spozorovali mestskí policajti počas hliadkovej činnosti spiacu ženu pod schodmi pri budove kultúrneho strediska na ul. 28. októbra. Šlo o bezdomovkyňu. Nebola zranená a ani sama nevyžadovala lekárske ošetrenie. Poučili ju, že sa svojim konaním dopúšťa verejného pohoršenia. Napomenutie vzala na vedomie a miesto dobrovoľne opustila.

V uplynulom týždni riešili hliadky mestskej polície 5 priestupkov týkajúcich sa povinností prekrytia dýchacích ciest. V dvoch prípadoch postačilo napomenutie, no v troch prípadoch uložili blokovú pokutu. Mestskí policajti riešili aj šesť ľudí „bez domova“ za zákaz konzumácie alkoholických nápojov na verejnosti.

zdroj : www.trencin.sk