Policajti Oddelenia špeciálnych kontrol a cestného dozoru KDI z Trenčína počas svojej služby zastavili a skontrolovali nákladné vozidlo, ktorého pneumatiky boli vo veľmi zlom stave. Z jednej z pneumatík bolo vidieť, že dezén pneumatiky je značne poškodený, plytký a vidno až obnažený kord. Pod kordom sa nachádzala už len nepatrná vrstva pneumatiky. V danom prípade šlo o zvýšenú mieru opotrebenia. Vozidlo bolo technicky nespôsobilé pre premávku na pozemných komunikáciách, preto mu policajti ďalšiu jazdu zakázali.

Vodičovi bola uložená bloková pokuta a policajti mu zadržali osvedčenie o evidencii vozidla a tabuľky s evidenčným číslom. Tabuľky spolu s osvedčením mu budú vrátené po odstránení zistených nedostatkov.

Pri takejto závade môže dôjsť k neočakávanému vystreleniu pneumatiky. Ide o vysoký profil pneumatiky, ktorý spravidla spôsobí náhle prechýlenie (ťahá sa nabok). Z uvedeného dôvodu sa vozidlo stane neovládateľným a môže dôjsť k dopravnej nehode nielen s hmotnou škodou, ale čo je oveľa horšie, aj s následkami na živote a zdraví.

 

ZDROJ : FB – Polícia SR – Trenčiansky kraj