Po poslednom uvoľňovaní protipandemických opatrení sa na Slovensku bary, kaviarne a ani reštaurácie neotvoria.
Momentálne je povolene len sedenie v exteriéri.
V nepriaznivom počasí, je to však nemožné.
Dlhodobý výpadok príjmov pre väčšinu podnikov znamená koniec.
Opatrenia rešpektujú, ale nevedia dokedy prežijú.
Majitelia podnikov aktuálnym obmedzeniam rozumejú a rešpektujú ich.
Zdôrazňujú však, že v určitých ohľadoch sú pre podniky opatrenia likvidačne.
Majitelia barov, reštaurácii či kaviarni odhadujú, že ak sa opatrenia neuvoľnia do konca roku, tak to pre nich znamená koniec.