Živé vianočné stromčeky zo sídliskových častí mesta (nie z lokalít individuálnej rodinnej zástavby) začne zbierať Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o. vo štvrtok 7. januára 2021 v mestskej časti Sever.

Váš stromček, prosíme, zbavte všetkých ozdôb a vyložte, najlepšie deň pred vývozom, na stanovište nádob na komunálny odpad. Stromčeky sa budú zbierať od 7. januára 2021 vždy v pondelok a utorok z mestskej časti (MČ) Juh, v stredu z MČ Stred, vo štvrtok z MČ Sever a v piatok z MČ Západ.

Nevyvezený stromček môžete nahlásiť na tel. č. 0904 631 726 alebo na peter.kadak@trencin.sk.

Vianočný stromček je tiež možné bezplatne odovzdať v zberných dvoroch – na Soblahovskej i na ulici K zábraniu, ktoré majú v súčasnosti upravené prevádzkové hodiny. Stromček je najlepšie priniesť v pracovných dňoch do 15.30 hodiny.

Umelý stromček, ktorý vám už doslúžil, treba zaniesť do zberného dvora. Takýto stromček nepatrí do žiadnej z nádob na odpad, nakoľko by zabral celú nádobu. Aj umelý stromček zbavte ozdôb. Dajte pozor, aby na ňom nezostal kábel, ktorý patrí do elektroodpadu.

Zdroj : www.trencin.sk