Okres Trenčín je podľa covid semaforu v čiernej farbe. Mestský krízový štáb odporučil v tejto súvislosti vo štvrtok 25. februára 2021 prijať nové opatrenia. Vedenia mesta sa s nimi stotožnilo, a tak od 1. marca 2021:

  • mesto na základe vyhlášky RÚVZ Trenčín zatvorí jasle, škôlky i školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
  • mesto zabezpečí v MŠ Legionárska a v jasliach na Ulici 28. októbra starostlivosť o deti zdravotníkov z Fakultnej nemocnice Trenčín a pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej  infraštruktúre.
  • autobusy MHD budú jazdiť v prázdninovom režime
  • športoviská a detské ihriská budú zatvorené
  • návštevy klientov v mestských domovoch sociálnych služieb na Piaristickej a Lavičkovej ulici sú naďalej zakázané
  • v meste budú otvorené len dva zberné dvory – na uliciach K zábraniu a Soblahovská, a to každý deň, okrem nedele, od 8.00 do 16.00 h
  • mestský úrad pokračuje v súčasnom režime

Všetky útvary Mestského úradu v Trenčíne, Klientske centrum, matrika i podateľňa sú otvorené pre verejnosť v pondelok až štvrtok od 8.00 do 15.30 a v piatok od 8.00 do 14.00 h.

Kultúrno – informačné centrum je pre verejnosť zatvorené.

Stavebný úrad je otvorený pre verejnosť nasledovne:

Streda             8.00 – 11.30 h, 12.30 – 16.00 h

Piatok             8.00 – 11.30 h, 12.30 – 14.00 h

Klient je na vyzvanie zamestnanca povinný predložiť k nahliadnutiu doklad preukazujúci výnimku zo zákazu vychádzania – negatívny výsledok RT – PCR testu nie starší ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie starší ako 7 dní alebo iný doklad preukazujúci výnimku zo zákazu vychádzania.

 

Prosíme obyvateľov, aby boli naďalej zodpovední a rešpektovali dočasné obmedzenia. Ďakujeme!

Zdroj: MsÚ Trenčín – www.trencin.sk