K 1. januáru 2021 evidovalo mesto Trenčín 54 679  obyvateľov. Do nášho mesta sa počas minulého roka prisťahovalo 894 občanov a odsťahovalo 768 ľudí.

V roku 2020 sa narodilo 515 nových Trenčanov, z toho 265 chlapcov a 250 dievčat.

Do štatistiky o počte obyvateľov, žiaľ, patria i úmrtia. V minulom roku zomrelo až 1 308 Trenčanov.

Radostnejšími udalosťami boli sobáše. Svoje „áno“ si v našom meste povedalo 287 párov. Cirkevných sobášov bolo 90 a civilných 197.

Na druhej strane došlo i k rozvodom. Mesto ich eviduje 128. Toto číslo sa však netýka len Trenčanov, mesto eviduje rozvody párov, ktoré sa kedysi zosobášili v našom meste. Vo viacerých prípadoch šlo o občanov iných miest, či obcí.

Zdroj : www.trencin.sk