Premena kultúrneho strediska Hviezda na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu sa v ostatných dňoch začala. Mesto na komplexnú rekonštrukciu budovy, ktorá je od roku 2009 národnou kultúrnou pamiatkou, získalo nenávratný finančný príspevok z EÚ. Celková hodnota prác dosahuje sumu vyše 3,1 milióna eur.

Najdôležitejšie je vyriešiť zlý technický stav konštrukcií budovy a doplnenie výťahu, aby mohol byť pohyb vo Hviezde bezbariérový.

Hlavnou priestorovou náplňou Centra kultúrno – kreatívneho potenciálu budú dve multifunkčné sály so sociálnym, hygienickým a skladovým zázemím, klubový a výstavný priestor, kreatívne a ateliérové miestnosti s prevádzkovým zázemím. Budova bude bezbariérovo prístupná cez bočný vstup, výťahom sa prepoja všetky 4 podlažia. Multifunkčné sály s rovnou podlahou umožnia realizáciu akcií rôzneho kultúrno – spoločenského charakteru. V oboch sálach sa počíta so scénickým osvetlením, ozvučením a projekciou s možnosťou zatemnenia.
V hlavnej multifunkčnej sále s návštevníckym balkónom a javiskom bude v zadnej časti pod balkónom výsuvná 5-stupňová podlahová možnosť vyvýšenia hľadiska. Zvuková a svetelná réžia v sále sa variabilne prispôsobí typu akcie v hľadisku. Na balkóne budú môcť diváci sedieť v pevných kreslách. Vedľajšia multifunkčná sála ponúkne priestor pre komornejšie akcie klubového charakteru a pre nácviky pohybových a tanečných zoskupení pred zrkadlovou stenou.
Klubový priestor s možnosťou samostatného prevádzkovania bude mať variabilné pódium a barovú časť. Na 2. nadzemnom podlaží vznikne univerzálny výstavný priestor so strešným svetlíkom s možnosťou rôznych inštalácií s variabilným osvetlením. Priestory na 3. nadzemnom podlaží sa stanú pracovnými ateliérmi a kanceláriami s vlastným prevádzkovým a skladovým zázemím. Budú určené na kolektívnu prácu formou coworkingu.
Rekonštrukčné práce by mali byť hotové do 20 mesiacov, teda do začiatku jesene 2022. Pôvodné objemovo priestorové a základné dispozičné riešenie budovy bude maximálne zachované. Zhotoviteľom je vysúťažená spoločnosť SOAR sk zo Žiliny.

Čo Hviezda ponúkne?

V novovybudovanom Centre kultúrno -kreatívneho potenciálu  Hviezda bude vytvorený priestor na realizáciu činností v sektoroch kultúrneho jadra (napr. scénické umenie, umelecké vzdelávanie), kultúrneho priemyslu (napr. dizajn, vizuálne umenie) či kreatívneho priemyslu.

V rámci programov podpory na rozvoj kreatívneho talentu a zručností budú k dispozícii Otvorené pracovné dielne a Otvorený inovačný ateliér – technické laboratóriá FABLAB, zamerané primárne na dizajn v módnej a produktovej fotografii, ale aj vo video tvorbe (videoklipy náučné podcasty…) a HACKERSPACE. V rámci Podpory podnikania sa tu vytvorí priestor pre podnikateľské akcelerátory a bude tu aj možnosť prenájmu multifunkčných sál. Počíta sa aj s prevádzkou už kultového klubu Lúč. V rámci dopytu po kreatívnej tvorbe sa vytvorí možnosť pre výstavno-prezentačnú činnosť, otvorené prezentačné workshopy.

Projekt Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda je pre mesto Trenčín aj obrovskou príležitosťou dôstojne sa pripravovať na titul Európskeho hlavného mesta kultúry 2026, o kandidatúru ktorého sa usiluje.

Zdroj + foto : www.trencin.sk