Od dnes (pondelok 19. apríla 2021) sú opäť otvorené všetky tri zberné dvory v Trenčíne. Ich hodiny pre verejnosť sa vrátia do štandardného režimu.

Zberný dvor Soblahovská ulica

  • Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 8.00 – 17.30, pre odovzdanie drobného stavebného odpadu (DSO) do 17.00 hod.
  • tel: 0902 999 458
  • Zberný dvor sa nachádza v oplotenom areáli po ľavej strane smerom do Soblahova, takmer oproti Villa parku. Prístup do neho je odbočkou priamo zo Soblahovskej ulice.
  • Na uloženie odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery a nádoby na sklo, plasty, papier, kovy, VKM (tetrapaky), bioodpad (len konáre, nie tráva a lístie), šatstvo a textil, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad.
  • Je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách. Za 3 litre použitého kuchynského oleja dostanete rolku kompostovateľných vreciek, vhodných do biokošíkov na triedený kuchynský bioodpad.
  • Nie je možné odovzdávať elektroodpady (napr. televízory, počítače, a pod.) a iné nebezpečné odpady.
  • Za drobný stavebný odpad sa platí poplatok.

Zberný dvor Zlatovská ulica

  • Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 6.30 – 17.30, pre odovzdanie DSO do 17.00 hod.
  • tel: 0902 999 446
  • Zberný dvor sa nachádza v oplotenom areáli na Zlatovskej ulici 2200. Prístup do neho je odbočkou priamo z mestskej komunikácie.
  • Súčasťou zberného dvora je sklad nebezpečných odpadov. Občania na tomto zbernom dvore môžu odovzdať aj napr. batérie, akumulátory, vyradené elektrospotrebiče a pod.
  • Je možné v ňom odovzdať papier, sklo, plasty, bioodpad (len konáre, nie lístie a trávu), drobný stavebný odpad, nadrozmerný  odpad, kovy, VKM (tetrapaky),  šatstvo a textil.
  • Rovnako je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v uzatvorených fľašiach, pričom za 3 litre použitého kuchynského oleja dostanete rolku kompostovateľných vreciek, vhodných do biokošíkov na triedený kuchynský bioodpad.
  • Za drobný stavebný odpad a za odpad z domácností s obsahom škodlivín sa platí poplatok.

Zberný dvor SEVER

  • Otváracie hodiny sú od pondelka do soboty od 8.00 – 17.30, pre odovzdanie DSO do 17.00 hod.
  • tel: 0914 362 111, dispečing: 032/640 13 40
  • Zberný dvor sa nachádza na ulici K zábraniu v oplotenom areáli (pri nákladnej vrátnici spoločnosti Trens). Prístup do neho je odbočkou priamo z Kubranskej ulice.
  • Môžeme v ňom odovzdať sklo, plasty, papier, kovy, VKM (tetrapaky), bioodpad (len konáre, nie lístie a trávu), šatstvo a textil, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad.
  • Je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách, pričom za 3 litre použitého kuchynského oleja dostanete rolku kompostovateľných vreciek, vhodných do biokošíkov na triedený kuchynský bioodpad.
  • Z nebezpečných odpadov je možné v tomto zbernom dvore odovzdať len žiarivky, spotrebnú elektroniku a bielu techniku.

Ak  obyvateľom rodinného domu neboli pri zbere plastov vrecovým systémom zanechané žlté vrecia na plasty, môžu si ich vyzdvihnúť napr. aj na vrátnici zberného dvora.

Zdroj: trencin.sk