MsÚ Trenčín
MsÚ Trenčín

TRENCÍN: Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu od 4. januára 2021 do 24. januára 2021 v čase od 5:00 hod. do 1:00 hod. nasledujúceho dňa bude Mestský úrad v Trenčíne otvorený pre verejnosť v obmedzenom režime, a to počas pracovných dní v čase od 8.00 do 11.00 h.

Služby mestského úradu budú zabezpečované len v nevyhnutnej miere.

Podateľňa v tomto čase bude prijímať len neodkladné podania. Na komunikáciu pracovníkov podateľne s klientmi slúži elektronický vrátnik, ktorý je umiestnený pri hlavnom vchode úradu (vľavo).

Činnosť matriky je obmedzená výlučne na vyhotovenie rodného listu pre novorodenca a vyhotovenie úmrtného listu. Nutná je dohoda s matrikárkou, a to vopred prostredníctvom telefónneho čísla 032 6504 312 alebo 032 6504 313.

V prípadoch vyžadujúcich podpis klienta, prosíme, aby si klient priniesol vlastné pero a zároveň myslel aj na prekrytie nosa a úst pri kontakte s pracovníkmi.

Za pochopenie ďakujeme!

Zdroj: MsÚ Trenčín