MsÚ Trenčín
MsÚ Trenčín

Vážení občania, v súlade so znením Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, bude od pondelka 10. mája 2021 až do odvolania mestský úrad (všetky útvary), vrátane klientskeho centra, matriky a podateľne otvorený

v pondelok až štvrtok 8.00  – 15.30 h

v piatok 8.00  – 14.00 h.

 

Kultúrno – informačné centrum poskytne svoje služby každý pracovný deň od 8.00 – 16.00 h.

Mestská veža zostáva do odvolania zatvorená.

 

Stavebný úrad je vám k dispozícii:

v stredu 8.00 – 11.30 h, 12.30 – 16.00 h

v piatok 8.00 – 11.30 h, 12.30 – 14.00 h

Zároveň vás prosíme, aby ste na komunikáciu s mestským úradom naďalej prednostnevyužívali elektronickú alebo telefonickú formu. Ďakujeme!

Zdroj: trencin.sk