Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s partnermi SAD Trenčín a SAD Prievidza, menia od nedele 13.12.2020 cestovný poriadok v prímestskej autobusovej doprave.

Zmeny sa týkajú nielen cien cestovného a systému lístkov, ale mení sa aj cestovný poriadok.

SAD Trenčín na svojej internetovej stránke zároveň informuje, že prímestská doprava bude naďalej jazdiť v prázdninovom režime s posilnením niektorých spojov tak, ako doteraz.

Zoznam posilových spojov

Ilava, ZŠ na ul. Medňanská

302403/17 napojiť na spoj 302418/34 – návoz do školy na ZŠ ul. Medňanská, Ilava
302403/42 s napojením na 302419/55 – odvoz od školy zo ZŠ ul. Medňanská, Ilava

Dolná Breznica

Na spoji 308412/14 doplnením t.č. na zastávku Dolná Breznica, Horný most v čase 7.09 hod. zabezpečená dochádzka žiakov do školy

Ladce, ZŠ

Zavedený nový spoj skrátený podľa spoja 308407/11, vedený je z Beluša, Podhorie, stred po zastávku Ladce, Jednota v pôvodných časových polohách (návoz žiakov).
Zavedený nový spoj skrátený podľa spoja 308408/22, vedený je z Ladce, Jednota po zastávku Beluša, Podhorie, stred v pôvodných časových polohách (odvoz žiakov).

Kolačín

spoj 302418/27 zabezpečený – návoz do školy

Návoz žiakov do Pruského

Premávajú spoje 302415/18 s napojením na spoj 302413/15 zabezpečený návoz žiakov do Pruského

Návoz žiakov na ZŠ ul. Veľkomoravká, Trenčín z Hornej Súče, Dolnej Súče, Hrabovky a Zamaroviec

Linka 309401 Trenčín – Zamarovce
Spoj č. 5 o 7.32 hod zo Zamaroviec do Trenčína, Brančíkova ul.
Zaviesť nový spoj č. 102 z Trenčína, Brančíkova ul. o 13.30 do Zamaroviec

Linka 309404 Trenčín – Hrabovka
Spoj č. 17 o 13.35 hod z Trenčína – ide cez Brančíkovu ul.

Linka 309405 Trenčín – Horná Súča Spoj č. 14 o 7.00 hod. z Dolnej Súče, Polníky do Trenčína – zachádza cez Hrabovku /o 7.19 hod/ a Trenčín, ul. Brančíkova /o 7.30 hod./.

Návoz žiakov do Trenčianskych Stankoviec

Linka 309428 Trenčín – Trenčianske Stankovce – Krivosúd – Bodovka
Spoj č. 7 o 7.25 hod. z Opatoviec do Malých Stankoviec
Spoj č. 11 o 12.05 hod. z Opatoviec do Malých Stankoviec
Spoj č. 6 o 12.50 hod. z Tr. Stankoviec do Opatoviec

Spojenie pre žiakov z Horného Lieskova do Pružiny

Zavedená zachádzka do Horného Lieskova na linke 308402 spoj 11

Spojenie pre žiakov Zemianska Závada, Počarová

Zavedené nové spoje v časoch tak ako cez školský rok na linke 306405 podľa spoju spoj 7 a spoju 16 naviac ešte je vedený cez Počarovú.

Spojenie pre žiakov Vrchteplá

Zavedú spoje 17 a 24 na linke 306411 ako cez školské vyučovanie v rovnakých časoch.
Spojenie pre žiakov zo Slopnej do Pružiny a z Pružiny do Slopnej a Horného Lieskova.
Zavedená zachádzka Slopná a Horný Lieskov na spoji 201 linka 306409 v čase 12.15 hod.

Klieština

Zavedená zachádzka cez obec Klieština na spoji č.5 linka 308418

Spojenie Lúky, Vydrná, Záriečie

Spoj 308416/24 je zabezpečený tak aby prechádzal okolo Záriečie kult. dom vedľajšou ulicou, ktorá je súbežná. Naspäť odvoz zo školy je zabezpečený spojom 308417/11 a 308415/15, tak ako počas školského vyučovania.