Trenčín: Regionálny úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vydal v sobotu 6. februára 2021 vyhlášku, ktorou nariaďuje opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trenčín a okres Bánovce nad Bebravou.

 

Od pondelka 8. februára 2021 zakazuje všetkým zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v meste Trenčín prevádzkovať prezenčnú výučbu

  • v materských a základných školách,
  • v špeciálnych základných školách,
  • v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov,
  • v základných umeleckých školách,
  • v zariadeniach, ktoré majú oprávnenie na výchovu a vzdelávanie,
  • v zariadeniach, kde sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do 6 rokov,
  • v zaradeniach, kde sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

Zákaz sa nevzťahuje

na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry –  zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

Zdroj: trencin.sk