Novinkou bude veľký adventný veniec, ktorý sa už nachádza na Mierovom námestí okolo Kašny Marca Aurélia. Prvá sviečka na ňom sa rozsvietiť v nedeľu 29. novembra.