Trenčín: V novom roku sa vyvážajú nádoby na komunálny odpad s frekvenciou vývozu jedenkrát za 14 dní v nepárnych týždňoch. Platí to pre všetky nádoby na komunálny odpad s vývozom raz za 14 dní, pre rodinné domy aj pre firmy.

V minulom roku sa čierne nádoby na komunálny odpad, ktoré mali frekvenciu vývozu 1 raz za 14 dní, spred rodinných domov vyvážali vždy v párny týždeň.

Rok 2020 mal 53 týždňov, teda nepárny počet. Posledný vývoz čiernych nádob v roku 2020 bol v 52. týždni. Aby bola zachovaná frekvencia vývozu raz za 14 dní, v novom roku 2021 vychádzal vývoz v prvom, teda nepárnom týždni.

Nádoby na komunálny odpad s frekvenciou vývozu jedenkrát za 14 dní preto, prosím, chystajte na vývoz v nepárny týždeň.

Bežný vývozný deň sa nemení. Nič sa nemení pre obyvateľov, ktorých komunálny odpad je vyvážaný raz za týždeň.

Zdroj: trencin.sk