MsÚ Trenčín
MsÚ Trenčín

Trenčín: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne ponechá zákaz prezenčnej výučby aj pre budúci týždeň. Deti tak do jaslí a materských i základných škôl ešte nepôjdu.

„Okres Trenčín zostáva vo štvrtom stupni varovania covid automatu. Chorobnosť síce mierne poklesla, no na otváranie škôl a škôlok to ešte určite nie je,“ zdôraznila na rokovaní Krízového štábu mesta Trenčín vo štvrtok 18. marca 2021 riaditeľka RÚVZ Trenčín Ľudmila Bučková s tým, že platí nová vyhláška RÚVZ Trenčín pre okresy Trenčín a Nové Mesto nad Váhom č. 121/2021 s účinnosťou od 22. marca 2021 o zákaze prezenčnej výučby na školách a v materských školách. Vyhláška je zverejnená vo Vestníku vlády SR.

„Ak v štatistike nemáme zaznamenaný zvýšený počet pozitívnych prípadov na koronavírus, neznamená to, že nemáme ochorenia u detí. U detí prebieha často ako ľahké respiračné ochorenie a veľmi často sa rodičia, či starí rodičia nakazia práve od detí, len o tom nevedia,“ upozorňuje Ľ. Bučková.

​Aktuálna vyhláška RÚVZ Trenčín teda

 • zakazuje aj v meste Trenčín všetkým zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení prezenčnou výučbou prevádzkovať materské školy, základné školy, špeciálne základné školy, stredné školy, zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, základné umelecké školy, zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

  Zákaz sa nevzťahuje

  • na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti zdravotníckych pracovníkov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov spadajúcich pod systém základných záchranných zložiek (integrovaný záchranný systém) a bezpečnostných zložiek a zároveň sa nevzťahuje na školské zariadenia poskytujúce individuálne výchovné poradenstvo a prevenciu v zmysle § 112 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonoch.

  V Trenčíne poskytuje takúto starostlivosť o deti MŠ Legionárska a školský klub detí ZŠ Dlhé Hony.

  Prosíme rodičov detí, ktoré ešte v tomto čase nemôžu ísť do škôlok a škôl o trpezlivosť a všetkých nás o pokračovanie v zodpovednom dodržiavaní nastavených pravidiel, aby sa život v meste mohol vrátiť aspoň čiastočne do normálu. Držme si palce!

  Zdroj:trencin.sk