Začínajú sa práce na ďalšej novej cyklotrase v meste. Pôjde o napojenie na hrádzu a úpravu priechodov na Piešťanskej ulici. Výsledkom bude prepojenie cyklotrasy od hrádze na Ulici Ľ. Stárka na Zlatovskú ulicu v dĺžke 511 metrov.

Piešťanská ulica sa zjednosmerní od Ulice Ľ. Stárka až po Zlatovskú. Na Ulici Ľ. Stárka sa cyklotrasa napojí na Vážsku magistrálu. Cyklistický pruh a cyklokoridor bude oddelený od komunikácie a projekt počíta aj s bezbariérovým napojením miestnych komunikácií i verejným osvetlením. Po ľavej strane v protismere bude cyklistický pruh. Po pravej strane je od Ulice Ľ. Stárka až po Veľkomoravskú ulicu navrhnutý parkovací pás.

Na realizáciu mesto dostane nenávratný finančný príspevok. Práce realizuje vysúťažená spoločnosť Stavokomplet za vyše 52 tisíc eur. Práce by mali trvať 2 mesiace.

Pieštanskej ulice sa dotkne aj ďalšia investičná akcia. Mesto zo svojho rozpočtu zaplatí takmer 78 tisíc eur za obnovu povrchu cesty a úpravu väčšiny obrubníkov v celej dĺžke ulice. Zhotoviteľom bude spoločnosť Strabag.

V súvislosti so stavebnými prácami upozorňujeme vodičov na zjednosmernenie ulice od križovatky s Veľkomoravskou po križovatku so Zlatovskou ulicou.

Zdroj a foto: trencin.sk