Vynovené Átrium pod Mestskou vežou je po kolaudačnom procese otvorené a môžete ho užívať. Sprístupnené je aj detské ihrisko, ktoré mesto vybudovalo v rámci revitalizácie vnútrobloku Východná.

V átriu je k dispozícii niekoľko hracích prvkov pre deti. Vodné „hračky“ bude zásobovať vodou vŕtaná studňa. Pred novým pódiom sú mobilné stoličky, ďalej od pódia pevné lavice v tvare vlnoviek a v ďalšej časti je na upravenej trávnatej ploche odpočinkové sedenie. Väčší priestor sa vytvoril posunutím chodníka bližšie k stenám budov Farskej ulice. Tento bezbariérový chodník vedie až po úroveň do budúcna plánovanej nástupnej stanice výťahu na Brezinu. Stĺpy verejného osvetlenia v sebe integrujú okrem LED osvetlenia aj ďalšie služby pre návštevníkov átria. Schodisko na Brezinu osvetľuje LED pás v jeho madle. V letných mesiacoch mnohých poteší fontánka na pitie a aj osviežovače vzduchu. Autormi úspešného projektu sú Ing. Arch. Peter Guga a Ing. Arch. Marek Guga. Mesto na túto investíciu získalo nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Zvyšok doplatilo zo svojho rozpočtu. Všetky práce mali hodnotu vyše 735 tisíc eur.

Skolaudovaný je aj vnútroblok Východná, ktorý prešiel revitalizáciou. A tak už môžu deti vyskúšať nové detské ihrisko. K dispozícii majú 9 herných prvkov – hojdačky, preliezačky, fitnes kladinu a hrazdu a tiež lavičky s operadlom. Ihrisko je oplotené, vstupuje sa doň cez bránku. Otvorené bude v období od 1.4. do 31.10. v čase od 7.00 do 21.00 h a v zimnom období od 1.11 do 31.3. bude v prevádzke od 8.00 do 19.00 h. Prosíme o rešpektovanie prevádzkového poriadku, ktorý je umiestnený v bezprostrednej blízkosti ihriska.

Práce na regenerácii vnútrobloku Východná sa dotkli územia  s rozlohou 1 115 metrov štvorcových. Tento projekt je tiež spolufinancovaný Európskou úniou. Práce na jeho realizácii dosahujú hodnotu takmer 270 tisíc eur.

Pôvodný mobiliár a spevnené plochy nahradili nové komunikácie, detské ihrisko, oddychová zóna, nová zeleň i osvetlenie. V priestore medzi obytnými domami na uliciach Halalovka a Východná je vybudovaný 138 metrov dlhý chodník. Na vyrovnanom teréne je detské ihrisko, do nového svahu je osadená detská šmýkačka.

V území sú integrované prvky zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami. Vsakovaniu dažďovej vody budú napomáhať protierózne ryhy. Okolo ihriska i na svahoch pod ním sú vysadené nové jablone, javory, čerešne a kry.

Zdroj a foto: trencin.sk