Trenčín: Ak ste sa zapojili do plošného skríningového testovania alebo sa ho ešte len plánujete zúčastniť, tu je stručný prehľad ako by ste mali postupovať a čo v praxi znamená výsledok vášho testu.

Máte POZITÍVNY výsledok testu?

 • Z odberového miesta choďte ihneď domov alebo na miesto, kde plánujete dodržiavať povinnú izoláciu. Nestretávajte sa s ostatnými, neprijímajte návštevy a necestujte.
 • Kontaktujte svojho všeobecného lekára a informujte ho o výsledku vášho testu (telefonicky, mailom alebo prostredníctvom SMS správy). Riaďte sa jeho pokynmi ohľadom liečby.
  • Okamžite kontaktujte všetkých, ktorí s vami boli v úzkom kontakte dva dni pred odberom vzorky. Ak sa u vás objavili príznaky ochorenia ešte pred odberom pozitívne testovanej vzorky, upozornite ľudí, s ktorými ste boli v úzkom kontakte dva dni pred výskytom akýchkoľvek príznakov COVID-19.
  • Úzke kontakty informujte o svojom pozitívnom výsledku a tiež nutnosti ich okamžitej karantény. Testovanie by mali podstúpiť najskôr v 5. deň od rizikového kontaktu. Povinnú 10-dňovú karanténu dokončia aj v prípade, že obdržali negatívny výsledok testu a nepocítili žiadne príznaky ochorenia.
  • Chráňte ostatných členov vašej domácnosti, ktorí neboli pozitívne testovaní. Ako úzke kontakty budú v karanténe. V ich prítomnosti majte vždy nasadené rúško, dodržiavajte si odstup a dôslednú hygienu rúk, nezabúdajte často nárazovo vetrať.
  • Priebežne sledujte svoj zdravotný stav, denne si merajte telesnú teplotu a o zhoršení príznakov informujte lekára.
  • Dôsledne dodržiavajte povinnú 10-dňovú izoláciu. Ak sa u vás posledné tri dni izolácie neobjavia žiadne príznaky, izoláciu môžete ukončiť desať dní od odberu pozitívne testovanej vzorky. V prípade výskytu príznakov musí koniec vašej izolácie posúdiť lekár.

Podrobnejšie informácie o režime v domácej izolácii či karanténe

Zdroj: trencin.sk