Trenčín: V súvislosti s novou povinnosťou triediť a zbierať kuchynský bioodpad dostali domácnosti spolu s informačným letákom i košík a vrecká. Samozrejme, vrecká sa časom minú. Upozorňujeme, že nie je nutné vrecko vyhadzovať hneď do bionádoby, stačí do nej vysypať len jeho obsah a vrecko použiť niekoľkokrát.

Môžu sa používať i papierové vrecká alebo obyčajné igelitové – no tu potom platí: vyhodiť obsah bez vrecka a igelitové vrecko dať do komunálneho odpadu.

Kompostovateľné vrecká sú bežne dostupné aj v internetových obchodoch, mali by byť dostupné aj v bezobalových obchodoch, ale napr. aj v obchodných sieťach –  drogérie DM, Kaufland a podobne.

„Do budúcna nevylučujeme predaj vreciek aj v Klientskom centre, či iné možnosti, ale aktuálne to možné nie je. Ide o nový spôsob zberu a likvidácie takéhoto odpadu, preto tiež potrebujeme z praxe zistiť, akým smerom celý systém nastavovať,“ hovorí Zuzana Čachová z Útvaru stavebného a životného prostredia MsÚ Trenčín.

Zdroj a foto: www.trencin.sk